БО̀МБАДЖИЯ

БО̀МБАДЖИЯ, -ията, мн. -ии, м. 1. Лице, което зарежда и възпламенява бомби в минни галерии, каменоломни и др. Дванадесетте копачи от бригадата заемат местата си и кирките бързо заиграват в ръцети им. Скоро забумтяват и първите бомби, приготвени от бомбаджията от втора смяна. РД (фейлетон), 1950, бр. 243, 2.

2. Разг. Рибар, който лови риба с взривно вещество. Десет дена поред излизам с харпуна да бия кефали и редовно се връщам с празни ръце... Вече всички са убедени, че кефалите, които им носех по-рано, когато бях на кораба, са били купени с пари от бомбаджиите. Ат. Мандаджиев, БЦР, 20.

Списък на думите по буква