БОМБАРДИРО̀ВКА

БОМБАРДИРО̀ВКА ж. 1. Въздушно нападение с бомби. Засвири въздушна тревога.. Бомбардировката трая три часа. М. Грубешлиева, ПИУ, 220. Вместо летовници сега в Ягодово често се срещаха евакуирани граждани, избягали от бомбардировките в столицата. Ив. Хаджимарчев, ОК, 35. ● Обр. — Добре бил, Господи, боже мой! — наежи се като котка Стойнева. — А аз се чудя защо не сме прокопсали досега. Хората лауреати станаха, мерцедеси си накупиха, а ние .. . Помниш ли се какъв голтак дойде от балкана. На колко години е тоя Никодимов? — Трябва да е към 40 — отговори малко смутен от тази словесна бомбардировка Стойнев. П. Незнакомов, ТС, 17.

2. Спец. Нанасяне на удари, обикновено с голяма честота и сила от елементарни частици или други тела, върху други частици или върху повърхност. Причината за избиването на електрони от катода в тръбите на Крукс е бомбардировката му със силно ускорените йони. Физ. Х кл, 1965, 181.

Списък на думите по буква