БОМБЕ

БОМБЕ1, мн. -та, ср. 1. Твърда мъжка шапка с обло дъно. Касабов свали своето черно бомбе и приглади с длан косата си. Ст. Дичев, ЗС II, 127. Ето го и този джентълмен с надменно скърцащи обувки, с черно копринено бомбе, с черен чадър, който се полюшва на ръката му. Бр. Йосифова, БЧМ, 169. На краката си [Тасков] мъкнеше здраво изтъркани обуща .. А на главата си .. беше сложил бомбе тип "Панама". Д. Бегунов, ЧОД, 5.

2. Разг. Всякакъв вид мека филцова шапка. Тъкмо сватбата се разбушувала .. и кръстникът повел хорото, избръмчава една моторетка с кош и спира насред двора. Слизат двама души с меки бомбета, с мустаки и мушами. К. Георгиев, ВБ, 56.

3. Заоблена твърда предна част на обувка. Облечени са в сиви чисти дрехи от скъп плат, на краката им красиви обуща с лачени бомбета. Д. Немиров, КБМ, кн. III, 33.

4. Разг. Като определение за вид копче, обикн. от плат, с изпъкнала заоблена горна част.

— От ит. bombetta.

БОМБЕ

БОМБЕ2 , мн. -та, ср. Буре с вместимост около 150 л.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква