БО̀МБЕН

БО̀МБЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до бойна бомба. Ако англо-американските въздушни страшилища дойдеха и тая нощ над София, циментовото мазе само с един бомбен удар можеше да ни стане и гроб, и мавзолей. О. Василев, ЖБ, 135. Той беше решил да направи опит да избяга, като в тъмнината си пробие път с бомби и произведе върху противника истинско бомбено нападение. Д. Ангелов, ЖС, 496. Бомбените взривове се усилваха все повече. К. Ламбрев, СП, 181. До него, в краката му, лежеше купчина бомбени заряди, от ония обикновени бомбени заряди, които те сами приготвляваха за борба с неприятеля. Ив. Мартинов, ДТ, 101. Бомбена експлозия. Бомбен трясък.

Списък на думите по буква