БО̀МБЕСТ

БО̀МБЕСТ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Който е издут, закръглен по форма като бомба. Дълга тясна вътрешна галерия се дълбаеше в самата стена, осветена на места от отдушници. Бомбести глинени кюпове се редяха един до друг, затулени с тежки плочи. Ст. Загорчинов, ЛСС, 151.

Списък на думите по буква