БОМБОДЪРЖА̀ТЕЛ

БОМБОДЪРЖА̀ТЕЛ, -я, мн. -и, м. Воен. Устройство в самолет, към което се прикрепват бомбите.

Списък на думите по буква