БОМБОХВЪРГА̀ЧЕН

БОМБОХВЪРГА̀ЧЕН, -чна-чно, мн. ‑чни, прил. Воен. Който е свързан с бомбохвъргачка. — Картечно и бомбохвъргачно отделение, три крачки напред! К. Ламбрев, СП, 371.

Списък на думите по буква