БОНАПАРТЍСТ

БОНАПАРТЍСТ м. Истор. Привърженик на идеята за възстановяване на власт във Франция на династията на Бонапартовци след падането на Първата империя (1814) и след Втората империя (1870).

— Фр. bonapartiste.

Списък на думите по буква