БОНБОНЀРКА

БОНБОНЀРКА ж. Разг. Умал от бонбонера. Какво ли няма по тях [витрините]? Кавказки бастуни с особена резба, разни украшения от раковини — пудреници, бонбонерки, мастилници.. — и какво ли не? Кр. Кюлявков, СПП, 20.

Списък на думите по буква