ВАГАБО̀НТ

ВАГАБО̀НТ м. Разг. Неодобр. Вагабонтин. — Тоя вагабонт минува тук още за честен човек! Ив. Вазов, Съч. XXVII, 57.

Списък на думите по буква