ВАГАБО̀НТЕН

ВАГАБО̀НТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Рядко. Неодобр. Вагабонтски.

Списък на думите по буква