ВАГО̀НЕН

ВАГО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни. Прил. от вагон. И сега във вагонното купе тя си припомняше виденото и преживяното и си мислеше ту за доктор Атанасов .., ту за майор Кутев. Т. Харманджиев, КВ, 655. А малката част от работниците, най-добрите специалисти във вагонната работилница, се заели да приготвят два бронирани влака за въстанието. Г. Караславов, Избр. съч. III, 291. Работниците от вагонната фабрика в града стачкуваха три недели. К. Георгиев, ВБ, 107. Вагонна спирачка. Вагонна ос. Вагонно депо. Вагонен парк. Вагонен завод. Вагонни техници.

Списък на думите по буква