ВАГОНЀТКАДЖИЯ

ВАГОНЀТКАДЖИЯ, -ията, мн. -ии, м. Разг. Човек, който кара вагонетки. Вагонеткаджиите, товарачите и работниците от станцията се суетяха насам-натам, разтревожени от гърмежите. Х. Русев, ПЗ, 319.

Списък на думите по буква