ВАГО̀НЛИ

ВАГО̀Н-ЛИ, мн. няма, м. Книж. Спален вагон за пътници във влак. Една артистка не можеше да пътува във втора, дори и в първа класа — тя трябваше непременно да пътува само във вагон-ли. Д. Спространов, С., 192.

— Фр. wagon-lit.

Списък на думите по буква