ВАГОНО

ВАГОНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: вагонен, напр.: вагоноремонтен, вагоностроителен, вагонооборот и др.

Списък на думите по буква