ВАГОНООБОРО̀Т

ВАГОНООБОРО̀Т м. Спец. 1. Сбор от потеглилите от една ж.п. гара или преминалите през нея за една седмица местни и транзитни влакове.

2. Показател за ефективното използване на товарни вагони, определящ се от количеството време, през което са натоварени.

Списък на думите по буква