ВАГОНОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ

ВАГОНОРАЗПРЕДЕЛЀНИЕ ср. Желез. Разпределение на железопътните вагони по райони, линии и пр. Ощетявал e [началникът] ежегодно с около половин милион (500,000) лева от неправилното вагоноразпределение и въобще безполезно разтакание подвижния материал на железниците ни. Пряп., 1903, бр. 80, 2.

Списък на думите по буква