ВАГОНОРЕМО̀НТЕН

ВАГОНОРЕМО̀НТЕН, -тна, -тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до ремонт на вагони. Вагоноремонтно депо. Вагоноремонтен отдел.

Списък на думите по буква