ВАГОНОСТРОЀНЕ

ВАГОНОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. Отрасъл на транспортното машиностроене, в който се произвеждат вагони. Специалисти във вагоностроенето. Разширяване на вагоностроенето.

Списък на думите по буква