ВА̀ГРИ

ВА̀ГРИ мн. Истор. Славянско племе от групата на балтийските славяни, което през XIV век било асимилирано от немците.

Списък на думите по буква