ВАГРЯ̀НКА

ВАГРЯ̀НКА ж. Метал. Цилиндрична шахтова пещ за топене на чугун. Не е далеч денят, когато от вагрянките ще потече разтопен чугун, ще се разнесе тътнежът на мощни чукове и преси. РД, 1958, бр. 3, 2.

— От рус. вагранка.

Списък на думите по буква