ВА̀ДЕНЧЕ

ВА̀ДЕНЧЕ, мн. -та, ср. Разг. Ваденка. Сандев продаваше на децата ваденчета, плочи, тетрадки. Ем. Станев, ИК I и II, 326.

— Друга (диал.) форма: ва̀дянче.

Списък на думите по буква