ВА̀ДЕЩ

ВА̀ДЕЩ СЕ, -а се, -о се, мн. -и се. Прич. сег. деят. от вадя се като прил. Който може да се вади, да се изкарва извън мястото, където се намира. Вътрешният обем на шкафа е разпределен на изолирани отделения, всяко от които е с индивидуална плъзгаща се или вадеща се вратичка с матово стъкло. Вл. Помаков, ПДП (превод), 136.

Списък на думите по буква