ВА̀ДИЦА

ВА̀ДИЦА ж. Остар. Умал. от вада; вадичка. Водата в обикновений си вид (..) се намира на сушата в различни водовместилища: в извори, вадици, реки. К. Смирнов, З, 52. Изворът извира и тече по земята на вадици. Д. Манчев, БЕ II, 97. Той бил полугол и час по час отривал лицето си, по което текле изобилни вадици пот. Л. Каравелов, Съч. VII, 64.

Списък на думите по буква