ВА̀ДИЩЕ

ВА̀ДИЩЕ, мн. -а, ср. Диал. Корито на някогашна, пресъхнала вада.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква