ВАДО̀ЗЕН

ВАДО̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Спец. Който се отнася до подземни води от атмосферен произход в порите, пукнатините и празнините в горните пластове на земната кора. Вадозни води. Минерални извори от вадозен произход.

— От лат. vadosus 'плитък'.

Списък на думите по буква