ВАКАНЦИО̀НЕН

ВАКАНЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Който се отнася до ваканция (в 1 знач.). В онова време юли и август бяха "ваканционни месеци", което значеше, че не само училищата и университетът не работеха, но и Народният театър и списанията имаха двумесечна почивка. К. Константинов, ППГ, 261. Това беше тъкмо през ваканционното време, когато учрежденията, на които той беше назначен началник, са затворени и служащите в тях пръснати. Т. Влайков, Мис. 1895, кн. 2, 153. Ваканционен период.

Списък на думите по буква