ВАКАРЀЛЕЦ

ВАКАРЀЛЕЦ, мн. -лци, м. Лице, което е родено или живее във Вакарел, село в Средна гора, близо до гр. Ихтиман.

Списък на думите по буква