ВАКАРЀЛКА

ВАКАРЀЛКА ж. Жена, която е родена или живее във Вакарел. Новата слугиня — хубава, здрава, пъргава вакарелка — изгледа го от петите до главата и одобри избора на господаря. Г. Стаматов, Разк. I, 86. — Мирно, молим! — извика младши стражар и се завъртя пред две бузести вакарелки. Г. Караславов, Избр. съч. II, 378. Слезе една млада,напета вакарелка с пъстри селски дрехи. Т. Влайков, Мис. 1896, кн. 1, 3.

Списък на думите по буква