ВАКАРЀЛСКИ

ВАКАРЀЛСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до Вакарел. Когато завъз‑

лазяхме по вакарелското възвишение, влакът спря на едно съвсем безлюдно място сред къра. Ив. Вазов, Съч. XIII, 17. Вакарелски селянки.

Списък на думите по буква