ВАКЛОША̀ТКА

ВАКЛОША̀ТКА ж. Диал. Гальов. Ваклуша.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква