ВА̀КСА

ВА̀КСА ж. Разг. Боя за лъскане на обувки. Вътре бе топло,.. миришеше приятно на войнишки ботуши, на прясна вакса. П. Вежинов, ЗЧР, 116. Обущата му са тези, с които работеше, но сега са поизчистени и намазани с вакса, та изглеждат празнични и нови. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 38. Предложи ми боя да лъсна черните си обувки. Аз ги лъснах и наоколо ми замириса на вакса. К. Калчев, ДНГ, 140. Кутии от вакса.

— От нем. Wachs 'восък' през рус. вакса.

Списък на думите по буква