ВА̀КСАДЖИЙСТВО

ВА̀КСАДЖИЙСТВО, мн. няма, ср. Разг. Занятие на ваксаджия.

Списък на думите по буква