ВА̀КСВАНЕ

ВА̀КСВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от ваксвам и от ваксвам се. Четка за ваксване.

Списък на думите по буква