ВАКСИНА̀ЦИЯ

ВАКСИНА̀ЦИЯ ж. Мед. Вкарване на ваксина в организма на човек или на животно; ваксиниране. Правеха ни ваксинация против заразните болести, които се сре‑

щат в Далечния изток. В. Трайков, ВО, 15. Ветеринарният лекар отиваше сега да помогне на свои колеги за поголовната ваксинация срещу антракс в едно село. Д. Димов, Т, 293. Ваксинация против едра шарка.

— От фр. vaccination. — Друга (остар.) форма: вакцина̀ция.

Списък на думите по буква