ВАКУО̀ЛЕН

ВАКУО̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни. Биол. Прил. от вакуола.

Списък на думите по буква