ВАКУУМЍРАНЕ

ВАКУУМЍРАНЕ ср. Спец. Изсмукване на въздух, газове, пари от затворено пространство с цел създаване на вакуум в него.

Списък на думите по буква