ВАКУУМФЍЛТЪР

ВАКУУМФЍЛТЪР, мн. -три, след числ. -търа, м. Техн. Уред за филтриране във вакуум на течност от намиращите се в нея твърди частици, употребяван в химическата промишленост и металургията. Чрез механическите начини за пречистване се постига отделянето на неразтворените вещества от отпадъчните води.. За тази цел се употребяват решетки.., утаители.., вакуумфилтри и др. Т. Горанов и др., ПА, 341.

Списък на думите по буква