ВАКХАНА̀ЛЕН

ВАКХАНА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. 1. Който се отнася до вакханалия (в 1 знач.); вакхически. Вакханални тържества в древна Гърция.

2. Прен. Който е буен, разпуснат, весел; вакхически. О дъжд, о дъжд обилен и печален / — по тротоарите танцуваща вода! / Пиян,

разголен, волен, вакханален,/ но с черна маска — ти танцуваш безсмисления танец на скръбта. Г. Милев, Пл. 1999, кн. 3-4, 6.

Списък на думите по буква