ВАЛ

ВАЛ1, ва̀лът, ва̀ла, мн. ва̀лове, след числ. ва̀ла, м. Дълъг насип, обикн. край изкоп, с различна височина, направен с укрепителна или защитна цел. На втория ден навлязоха във Велинградското жупанство. На всяка крачка се срещаха укрепителни валове и цяла мрежа от бойни и наблюдателни кули. Й. Вълчев, СКН, 334. По рав‑

ната унгарска пуста духа леден януарски вятър. На близкия вал леко се поклащат сухите храсти. З. Сребров, Избр. разк., 122. Българското войнство скоро започна да се стича към високия тревясъл вал, опасан от външната страна с дълбок канал. Д. Линков, ЗЗБ, 11. Тая височина преди 29 години е била настръхнала със страшни, непристъпни турски укрепления, от нейните валове турските батареи са бълвали огън и смърт против русите. Ив. Вазов, Съч. XVII, 155. Градът е опасан от висок вал. Брегови вал. Крепостен вал.

— От лат. vallum през рус. вал.

ВАЛ

ВАЛ2, ва̀лът, ва̀ла, мн. ва̀лове, след числ. ва̀ла, м. 1. Техн. Машинен елемент във формата на цилиндър, който служи за пренасяне на механична работа чрез въртене на закрепени към него елементи — ремъчни шайби, зъбни колела и др. — Господин лейтенант! Идвам при Вас от името на моряците на крайцера... Машината не дава ход, не превърта вала. Д. Добревски, БКН, 175. Вал на локомотив. Вал на трактор. Двигателен вал. Електрически вал. Мелничен вал.

2. Остар. Земеделско оръдие с цилиндрична форма, с което допълнително се обработва разораната площ за уплътняване на повърхностния пласт на почвата. А песъчливата и сипкава нива, ако ся остави на угар, не бива часто да ся оре, зачто тя би станала еще по-ровка .. ; такава нива по-добре е да ся оставя на прелег или да ся повлачи с вал. Лет. 1874, 260.

3. Остар. Машинен уред с цилиндрична форма за предене или валене на вълна, козина и др. Чтом измислиха гребен на вал за влачение и чесание, той пръв си го купи. Й. Груев, Сп (превод), 35.

ВАЛ

ВАЛ3, ва̀лът, ва̀ла, мн. ва̀лове, след числ. ва̀ла, м. Много голяма, висока морска вълна. Побеснелите вълни се надигнаха в такива яростни валове, че трябваше незабавно да се приберат в залива. Н. Антонов, ВОМ, 44.

Деветият вал. Книж. Най-силното, най-бурното проявление на страшна, грозяща опасност ( от названието на най-силната и опасна вълна по време на морска буря). Дали няма да дойде деветият вал / на зловещите сили, проклетите, / и обгърнати с огън и газ, и метал / като в ада на Данте / да стане планетата? Мл. Исаев, ЯД, 24.

— Рус. вал.

ВАЛ

ВАЛ4, ва̀лът, ва̀ла, мн. валове, след числ. ва̀ла, м. Диал. Воал; вало, було. Вярвай, драга, с кок .. на глава .., с тесни лакени чепиченца на крака и с вал изотзад, мислях са за някоя от старите испански кралици. Я. Бръшлянов, Ч, 1875, кн. 8, 369.

Списък на думите по буква