ВА̀ЛВАНЕ

ВА̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от валвам.

Списък на думите по буква