ВАЛВАЦИО̀НЕН

ВАЛВАЦИО̀НЕН, -нна, -нно, мн. -нни, прил. Банк. Който се отнася до валвация.

Списък на думите по буква