ВАЛВЍРАНЕ

ВАЛВЍРАНЕ ср. Банк. Отгл. същ. от валвирам и от валвирам се.

Списък на думите по буква