ВА̀ЛДХОРНИСТ

ВА̀ЛДХОРНИСТ м. Муз. Музикант, който свири на валдхорна. Валдхорнистите просто изненадват с красотата на тона, техниката и техническата сигурност. ОФ, 1955, бр. 3440, 3. Отделно започнаха да репетират флигорнистите, кларнетистите, валдхорнистите. НА, 1959, бр. 3437, 2. Конкурс за валдхорнисти.

Списък на думите по буква