ВАЛЀВИЦА

ВАЛЀВИЦА ж. Диал. Дъждовно време; валеж.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква