ВАЛЀЖЕН

ВАЛЀЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Който се отнася до валеж. Тия извори задържат водите през валежния период и през периода на топенето на снеговете. Пр., 1953, кн. 1, 40. Сто и петдесет реки и потоци събират валежните води и се вливат в язовирните езера. НТМ, 1961, кн. 3, 13. Валежна карта.

Списък на думите по буква