ВАЛЀНЕ

ВАЛЀНЕ1 ср. Отгл. същ. от валя1.

ВАЛЀНЕ

ВАЛЀНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от валя2.

ВАЛЀНЕ

ВАЛЀНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от валя3; залягане2.

Списък на думите по буква