ВА̀ЛЕНЦЕ

ВА̀ЛЕНЦЕ, мн. -а, ср. Диал. Валяна завивка от вълна или козина. По-близо до селото лежеше Курулица, дето лете загоричанските жени изпираха дебелите черги и валенцата, с които се завиваше през студената зима челядта им. Цв. Минков, МЗ, 5.

— Друга форма: вѐленце.

Списък на думите по буква