ВА̀ЛЕЦ

ВА̀ЛЕЦ1, -лци, след числ. -леца, м. Техн. Валяк (в 4 знач.).

ВА̀ЛЕЦ

ВА̀ЛЕЦ2, мн. -лци, след числ. -леца, м. Диал. Неразтрита топчица, бучка брашно в хляб, качамак, каша.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква