ВАЛИДЀ

ВАЛИДЀ, мн. -та, ср. Истор. Майка на турски султан. А двамината му [на Мохамед Четвърти] братя ги пази общата майка — валидето, — старата султанка на име Тархан. А. Дончев, ВР, 117.

— От перс. през тур. valide 'майка'.

Списък на думите по буква